Про нас / About us

Навчальний відділ є структурним підрозділом Волинського національного університету імені Лесі Українки. Його діяльність спрямована на забезпечення організації та контролю освітнього процесу та координацію діяльності відповідних структурних підрозділів Університету.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, чинним законодавством України про освіту та вищу освіту, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Волинського національного університету імені Лесі Українки, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету.

До складу навчального відділу входять: начальник, заступники начальника, методисти, інженери, диспетчери та інші посадові особи згідно штатного розпису, які призначаються та звільняються з посади наказом ректора.

Керівництво навчальним відділом здійснює начальник навчального відділу, що підпорядковується проректорові з навчальної роботи та рекрутації. Призначається та звільняється з посади наказом ректора Університету.

Права та обов’язки співробітників навчального відділу визначаються відповідними посадовими інструкціями, затверджуються у встановленому порядку.

Положення про навчальний відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки

Громик Юрій Васильович – проректор з навчальної роботи та рекрутації, кандидат філологічних наук, професор.

Заєць Любов Олексіївна – начальник навчального відділу, кандидат історичних наук, доцент.

Пашкіна Алла Миколаївна – заступник начальника навчального відділу, кандидат психологічних наук.

Марценюк Ірина Петрівна – заступник начальника навчального відділу, кандидат педагогічних наук.

Антонова Олена Михайлівна – методист навчального відділу.

Манзак Ірина Степанівна – методист навчального відділу.

Місюк Тетяна Петрівна – методист навчального відділу.

Фінкевич Ольга Олегівна – методист навчального відділу.

Бондарчук Оксана Юріївна – інженер навчального відділу.

Мельничук Марія Анатоліївна – завідувач виробничої (навчальної) практики.

Малаховська Ольга Сергіївна – завідувач виробничої (навчальної) практики.